gegužės 19, 2017

Gegužės 16-18 dienomis Vilniuje vyko Europos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrų klubo (Club of Agencies) susitikimas, kurį šiais metais organizavo Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA).

Jau daugiau kaip 30 metų Europos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros yra susibūrusios į klubą ir du kartus per metus rengia susitikimus vis kitoje Europos šalyje. Susitikimų metu aptariami aktualūs radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimai, dalijamasi patirtimi, naujų technologijų taikymu, ateities planais. Lietuvoje įvyko jau 63-iasis susitikimas, kuriame dalyvavo 28 dalyviai iš 16 Europos šalių bei Europos komisijos atstovas.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros atlieka svarbų vaidmenį, siekiant užtikrinti branduolinę ir radiacinę saugą. Europos šalyse tokios agentūros dirba kaip nepriklausomos institucijos garantuojant saugų ir patikimą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo procesą. Šiuo metu Lietuvoje veikianti sistema atitinka geriausią tarptautinę praktiką.

Renginio metu dalyviai tradiciškai pristatė svarbiausius savo šalies įvykius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje. RATA akcentavo panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų galutinio sutvarkymo problematiką. Kaip numatyta Lietuvos Respublikos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programoje, panaudotas branduolinis kuras ir kitos ilgaamžės radioaktyviosios atliekos turi būti sudėtos giluminiame atliekyne Lietuvoje. RATA rengia giluminio atliekyno plėtros projektą. Planuojama iki 2033 metų parinkti vietą atliekynui, iki 2066 metų – pastatyti ir pasiruošti jį eksploatuoti. Taip pat šio susitikimo metu renginio dalyviai aplankė radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginius Lietuvoje.

Toks tarptautinis bendradarbiavimas padeda siekti bendro tikslo – sutvarkyti panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas, kad jos nekeltų grėsmės aplinkai ir žmonėms nei Lietuvoje, nei kurioje nors kitoje šalyje.