liepos 6, 2011

Birželio 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras Arvydas Sekmokas įsakymu Nr. 1-168 patvirtino atnaujintą RATA 2011 m. veiklos programos versiją, papildytą VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonėmis.