gruodžio 21, 2018

VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra nuo 2018 m. gruodžio 31 d. yra reorganizuojama prijungimo būdu prie Ignalinos atominės elektrinės.

Dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, radioaktyviųjų šaltinių transportavimo ir turimų arba planuojamų įsivežti į Lietuvos Respubliką jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių prašome kreiptis į Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus radioaktyviųjų atliekų pirminio apdorojimo ir Maišiagalos saugyklos priežiūros grupės vadovą telefonu 86 8263 656.