rugsėjo 22, 2017

Rugsėjo 22 d. įvyko pirmasis Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo stebėsenos darbo grupės (toliau – darbo grupė), sudarytos Energetikos ministro įsakymu, posėdis.

Darbo grupės tikslas – svarstyti ir valstybės valdymo institucijoms, valstybės įstaigoms ir organizacijoms teikti pasiūlymus dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių tįsės aktų tobulinimo tvarkant Lietuvos teritorijoje esantį panaudotą branduolinį kurą ir radioaktyviąsias atliekas, taip pat svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl giluminio atliekyno įrengimo Lietuvoje arba kitos panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų ilgalaikio saugojimo alternatyvos įgyvendinimo.

Į darbo grupės sudėtį įeina atstovai iš: Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – RATA), Radiacinės saugos centro, Energetikos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Aplinkos ministerijos, Ignalinos atominės elektrinės. Darbo grupei vadovauja RATA direktoriaus patarėja, vykdanti direktoriaus pareigas Ineta Janušytė.