gegužės 21, 2018

Gegužės 17-18 d. RATA Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus darbuotojai dalyvavo branduolinio saugumo taktinėse pratybose „Oro vartai 2018“, kurias surengė Branduolinio saugumo kompetencijos centras ir Radiacinės saugos centras.

Pratybų tikslas – įvertinti ir tobulinti kompetentingų institucijų pasirengimą ir pajėgumus aptikti ir užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms panaudojant radioaktyviąsias medžiagas, plėtoti dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą.

Pirmą taktinių pratybų dieną vyko aktyvioji fazė Vilniaus tarptautiniame oro uoste, kada buvo stebimi ir vertinami kompetentingų institucijų veiksmai atliekant per valstybės sieną gabenamų branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų aptikimo ir pirminio reagavimo funkcijos bei tolimesni veiksmai, siekiant nustatyti ir ištirti įvykio aplinkybes. RATA darbuotojai, vadovaudamiesi teisės aktų nustatyta tvarka, turėjo paimti tariamai neteisėtai į Vilniaus oro uostą atgabentą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį ir išvežti į laikinąją saugojimo vietą. RATA atstovai atliko visus būtinus veiksmus, savo funkcijas įvykdė sklandžiai.

Antrąją taktinių pratybų dieną vyko pratybų aptarimas ir rezultatų apibendrinimas Radiacinės saugos centre.  Vėliau taktinių pratybų rengėjai, bendradarbiaudami su dalyvavusiomis institucijomis, parengs taktinių pratybų ataskaitą.