vasario 13, 2017

Vasario 10 d. Baltarusijos Branduolinės ir radiacinės saugos departamento atstovė Žana Kronava susipažino su Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) veikla.

Viešnia iš Baltarusijos stažuojasi Radiacinės saugos centre pagal Tarptautinės atominės energijos agentūros nukreipimą ir gilina žinias radiacinės saugos priežiūros vykdymo ir veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo srityse. Vykdant stažuotės programą Baltarusijos atstovė lankėsi RATA ir susipažino su radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veikla. RATA atstovai viešniai pristatė atliekamus darbus, parodė specialiąsias patalpas, kur tvarkomos smulkiųjų darytojų radioaktyviosios atliekos, pademonstravo įrangą, kuria atliekamas pradinis atliekų apdorojimas prieš jas išvežant į Ignalinos AE saugyklas.