gegužės 4, 2014

Parengtas RATA kokybės ir aplinkos vadybos sistemos 4-asis leidimas. Šis leidimas paruoštas vykdant VATESI nurodymus ir rekomendacijas.
Atnaujintoje kokybės ir aplinkos vadybos sistemoje sukurta nauja procedūra „Saugos kultūra“. Kitos procedūros papildytos nuostatomis apie saugos kultūrą, branduolinių energetikos objektų modifikacijų kategorijas ir jų atlikimo tvarką bei eksploatavimo patirties naudojimo branduolinėje energetikoje reikalavimus. RATA darbuotojams pravesti mokymai apie saugos kultūrą.
RATA prižiūrima Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla yra branduolinės energetikos objektas, todėl visos nuostatos, aktualios branduoliniam energetikos objektui, turi atsispindėti RATA kokybės ir aplinkos vadybos sistemoje. Taip pat naujasis kokybės ir aplinkos kokybės vadybos sistemos leidimas pakoreguotas atsižvelgiant į 2013 metais vykusio išorinio priežiūros audito rekomendacijas.