rugsėjo 30, 2013

Rugsėjo 30 d. įvyko RATA Kokybės ir Aplinkos vadybos sistemų pakartotinis išorės auditas.

Pakartotinio audito tikslas – patikrinti RATA vadybos sistemų rezultatyvumą ir įvertinti ar vadybos sistemos atitinka LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus. Pakartotinį išorės auditą atliko akredituota įmonė LST Sert. Audito metu neatitikčių RATA veikloje ISO standartų reikalavimams nenustatyta. Galutinė audito ataskaita su pastabomis ir rekomendacijomis bus pateikta per dvi savaites.