rugsėjo 25, 2014

Rugsėjo 25 d. vyko RATA išorinis priežiūros auditas, kurio metu buvo tikrinama RATA aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos sistemos.

Išorinį auditą atliko viešoji įstaiga LST Sert. Nepriklausomi išorės auditoriai tikrino ir vertino, kaip  RATA veikla atitinka kokybės vadybos sistemų ISO 9001:2008 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų ISO 14001:2005 standartų  reikalavimus, kuriuos RATA yra įdiegusi 2007 gruodžio 14 d.

Audito metu neatitikčių RATA veikloje ISO standartų reikalavimams nenustatyta. Galutinė audito ataskaita su pastabomis ir rekomendacijomis bus pateikta per dvi savaites.