balandžio 11, 2012

Balandžio 11 d. įvyko išorinis priežiūros auditas dėl RATA veiklos atitikties integruotų kokybės vadybos sistemų ISO 9001:2008 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų ISO 14001:2005 reikalavimams.

Išorinį priežiūros auditą atliko akredituota įmonė LST Sert. Audito metu neatitikčių RATA veikloje ISO standartų reikalavimams nenustatyta. Galutinė audito ataskaita su pastabomis ir rekomendacijomis bus pateikta per dvi savaites.