RATA pateikė paraišką Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti

RATA pateikė Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI) paraišką Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti. Planuojama ūkinė veikla, kuriai prašoma VATESI licencijos,Plačiau ►

Kvietimas dirbti RATA

RATA ieško darbuotojų fizikos, branduolinės energetikos, radiacinės saugos bei geologijos srityse. Siųskite savo CV info@rata.lt arba skambinkite telefonais +370 672 71819, (8 5) 213 3139. Kvietimas irPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos avarinės parengties „stalo“ pratybos

Gruodžio 27 d. įvyko Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos avarinės parengties „stalo“ pratybos, kuriose dalyvavo už avarinę parengtį atsakingi RATA darbuotojai. Pratybų tema: RATA administracijos ir darbuotojųPlačiau ►

Konkursas Pakuočių kontrolės ir atliekynų skyriaus vedėjo pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas RATA Pakuočių ir atliekynų skyriaus vedėjo pareigoms užimti. Prašome teikti prašymus dalyvauti konkurse ir gyvenimo aprašymus vyresniajai specialistei Rasai Samsonienei el.p. rasa.samsoniene@rata.lt arba pristatytiPlačiau ►

Mitai apie radioaktyviąsias atliekas

Iš visuomenės apklausų ir kitų informacijos šaltinių matyti, kad gyventojai kartais linkę baimintis dėl radioaktyviųjų atliekų, bet tuo pačiu daug kas nežino, kas tai yra.Plačiau ►

Išduota VATESI licencija statyti ir eksploatuoti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną

Lietuvoje planuojama statyti modulinį paviršinį trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną, susidedantį iš atskirų gelžbetonio rūsių, įrengtų virš gruntinio vandens lygio. Atliekyno saugosPlačiau ►

Viešai pristatyta planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Lapkričio 13 d. Širvintų rajono savivaldybėje įvyko viešas susirinkimas planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitai pristatyti. Šios planuojamosPlačiau ►

Sovietinė radioaktyvių atliekų saugykla bus likviduojama moderniausiomis technologijomis

Lietuvos energetikos specialistai ruošiasi itin svarbiam žingsniui – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimui. Atliekant šį sudėtingą uždavinį bus pasitelkta ne tik įvairių šalių specialistųPlačiau ►

Dauguma lietuvių žino, jog šalyje esama radioaktyviųjų atliekų, tačiau nesijaučia apie tai informuoti

Lietuvos gyventojams trūksta informacijos apie radioaktyviąsias atliekas. Kaip parodė „Spinter tyrimų“ apklausa, tik kas penktas yra gerai informuotas apie tokias atliekas, nors 84 proc. gyventojųPlačiau ►

Radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikra Ignalinos AE

Spalio 25 d. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – RATA) darbuotojai atliko Ignalinos AE labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikrą. Patikra vyko Ignalinos AEPlačiau ►

INFORMACIJA apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (toliau – RATA), adresas: Verkių g. 36, LT-09109 Vilnius, Lietuva, tel. (8Plačiau ►

TATENA ekspertai vertino RATA fizinės saugos priemones

Spalio 16 d. Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) fizinės saugos patarėjų misijos (toliau – IPPAS misija) ekspertai vertino Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA)  radioaktyviųjų medžiagųPlačiau ►

Tarptautinės patikros Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje

Rugsėjo-spalio mėnesiais Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) veiklą tikrino tarptautinės organizacijos: Europos Komisija ir Tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA). Tarptautiniai inspektoriai patikrino RATA ataskaitas apie turimųPlačiau ►

TATENA patarėjų misija vertins fizinės saugos režimą Lietuvoje

Spalio 9-20 dienomis Lietuvoje vyks Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) fizinės saugos patarėjų misija (toliau – IPPAS misija), kurios metu bus vertinamas esamas branduolinės energetikosPlačiau ►

Patvirtinta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programa

Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – Maišiagalos saugykla) eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programą. PAV programa patvirtinta įvertinus poveikioPlačiau ►

Darbo grupės posėdis

Rugsėjo 22 d. įvyko pirmasis Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo stebėsenos darbo grupės (toliau – darbo grupė), sudarytos Energetikos ministro įsakymu, posėdis. Darbo grupėsPlačiau ►

RATA darbuotojai paėmė sutvarkyti užterštą detalę

Rugsėjo 19 d. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) darbuotojai paėmė iš UAB „EMP recycling“ sutvarkyti plieno detalę, kuri skleidžia jonizuojančiąją spinduliuotę. Apie bendrovėje „EMP recycling“ saugotąPlačiau ►

„Erdvėlaivis Žemė“ RATA biure

Rugsėjo 14 d. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje (RATA) įvyko renginys, skirtas mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ dalyviams. RATA biure svečiavosi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos gimnazistai. RATA darbuotojaiPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinė ir branduolinė sauga – užtikrinta

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – RATA) taikomos fizinės saugos sistemos organizacinės ir techninės priemonės užtikrina Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų fizinę saugą ir įgyvendina Branduolinės saugosPlačiau ►

Seminaras Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos saugaus eksploatavimo nutraukimui

Rugpjūčio 14-18 dienomis RATA specialistai dalyvavo JAV ekspertų organizuotame seminare, skirtame Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos saugaus eksploatavimo nutraukimui. Šiame seminare taip pat dalyvavo ir kitų institucijų,Plačiau ►

RATA darbuotojai sutvarkė Telšių rajone rastą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį

Rugpjūčio 8 d. RATA darbuotojai Telšių rajone, Nerimdaičių kaime sutvarkė paliktąjį jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį, kuris rastas ūkininko remontuojamame javų kombaine Massey Ferguson MF-40. Apie radioaktyvų radinįPlačiau ►

Saugos ir saugumo užtikrinimas tvarkant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – RATA) vadovė Ineta Janušytė kartu su Radiacinės saugos centro direktoriumi Albinu Mastausku birželio 27-29 dienomis dalyvavo Tarptautinės atominės energijosPlačiau ►

Radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikra Ignalinos AE

Birželio 29 d. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – RATA) specialistai atliko Ignalinos AE labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų pakuočių techninę patikrą. Patikra vyko IgnalinosPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinės saugos stalo pratybos

Birželio 28 d. įvyko Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – Maišiagalos saugykla) fizinės saugos užtikrinimo stalo pratybos. Pratybų tikslas – tobulinti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrosPlačiau ►

Tarptautinis seminaras apie mažo ir labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų dėjimą į atliekynus

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (toliau – RATA) bendradarbiaudama su Tarptautinės atominės energijos agentūra (toliau – TATENA)  suorganizavo tarptautinį seminarą apie mažo ir labai mažo aktyvumoPlačiau ►

Pradėti Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso karštieji bandymai

Birželio 9 d. įvyko Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (B2/3/4 projektas) karštųjų bandymų pradžios paskelbimo renginys,Plačiau ►

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (toliau – RATA), adresas: Verkių g. 36, LT-09109 Vilnius, Lietuva, tel.: (8Plačiau ►

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo iššūkiai pristatyti konferencijoje

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros vadovė Ineta Janušytė pristatė radioaktyviųjų atliekų tvarkymo iššūkius Radiacinės saugos centro ir Lietuvos radiacinės saugos draugijos suorganizuotoje konferencijoje birželio 6 d. KonferencijaPlačiau ►

Europos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrų susitikimas Lietuvoje

Gegužės 16-18 dienomis Vilniuje vyko Europos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrų klubo (Club of Agencies) susitikimas, kurį šiais metais organizavo Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA). Jau daugiauPlačiau ►

Studentų vienos dienos praktika Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje

Gegužės 12 d. trys Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentai atliko vienos dienos praktiką Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje (RATA). Pirmiausia studentai buvo teoriškai supažindinti su RATA veikla.Plačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje atliktas planinis patikrinimas

Balandžio 21 d. Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūra Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje atliko planinį specifinį patikrinimą. Patikrinimo metu buvo peržiūrėta: išgaunamoPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla nelemia papildomos apšvitos dozės gyventojams

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra prižiūri Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą – užtikrina fizinę apsaugą, branduolinę ir radiacinę saugą nuo 2002 metų. Radiacinės saugos centras atlieka gyventojųPlačiau ►

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Radiacinės saugos centru

Kovo 9 d. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) ir Radiacinės saugos centras (RSC) pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutartis pasirašyta siekiant glaudesnio bendradarbiavimo užtikrinant žmonių ir aplinkosPlačiau ►

Susitikimas su spektaklio „Žalia pievelė“ kūrybine grupe

Kovo 2 d. RATA biure lankėsi Lietuvos nacionaliniame dramos teatre statomo spektaklio „Žalia pievelė“ kūrybinė grupė. „Žalia pievelė“ yra atviras, dokumentinio teatro principais kuriamas spektaklis, kurioPlačiau ►

RATA tikrino atliekų pakuočių dokumentus Ignalinos AE

Vasario 23–24 dienomis RATA specialistai atliko Ignalinos AE labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų pakuočių dokumentų patikrinimą. Tikrinimas vyko Ignalinos AE labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjųPlačiau ►

Surinktos radionuklidais užterštos metalo laužo detalės

Vasario 13 d. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) darbuotojai iš įmonės Klaipėdoje surinko radionuklidais užterštas metalo laužo detales. Apie užterštą metalo laužą RATA informaciją gavo išPlačiau ►

Baltarusijos atstovė domėjosi radioaktyviųjų atliekų tvarkymu Lietuvoje

Vasario 10 d. Baltarusijos Branduolinės ir radiacinės saugos departamento atstovė Žana Kronava susipažino su Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) veikla. Viešnia iš Baltarusijos stažuojasi Radiacinės saugosPlačiau ►

RATA suteiktas LST EN ISO 9001:2015 standarto atitikties sertifikatas

Gruodžio 7-8 d. GCERT BALTIC UAB atliko sertifikavimo auditą įmonės kokybės vadybos sistemos (KVS) LST EN ISO 9001:2015 atitikčiai nustatyti. Audito metu neatitikčių nerasta, buvoPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos avarinės parengties stalo pratybos

Gruodžio 16 d. įvyko Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos avarinės parengties stalo pratybos, kuriose dalyvavo už avarinę parengtį atsakingi RATA darbuotojai. Pratybų tikslas – patikrinti avarinės parengtiesPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas

Gruodžio 15 d. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) pasirašė sutartį su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto. ProjektasPlačiau ►

Studentų ekskursija Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje

Lapkričio 30 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi Vilniaus Universiteto Jaunųjų energetikų klubo nariai, studijuojantys energetikos fiziką. RATA atstovai jauniesiems fizikams pristatė saugyklos istoriją, atliktus saugosPlačiau ►

RATA tikrino atliekų pakuočių dokumentus Ignalinos AE

Spalio 19-21d. RATA atliko dokumentinę radioaktyviųjų atliekų  pakuočių patikrą Ignalinos AE. Buvo tikrinami labai mažai, mažai ir vidutiniškai aktyvių trumpaamžių apdorotų radioaktyviųjų atliekų pakuočių gamybai naudojamųPlačiau ►

RATA darbuotojai sutvarkė rastą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį

Spalio 13 d. RATA darbuotojai sutvarkė jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį, kuris rastas UAB Agrogas priklausančioje senų kombainų aikštelėje ardomame kombaine Panevėžio rajone. Apie radioaktyvų radinį RATA informavoPlačiau ►

RATA tikrino radioaktyviųjų atliekų pakuotes Ignalinos AE

Rugsėjo 28-30 dienomis RATA specialistai atliko Ignalinos AE skystųjų radioaktyviųjų atliekų pakuočių kokybės auditą. Auditas vyko Ignalinos AE Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriuje atliekų cementavimo įrenginyje.Plačiau ►

RATA specialistai dalyvavo pratybose

Rugsėjo 14-15 dienomis Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus specialistai dalyvavo taktinėse  pratybose  „Lietuvos institucijų sąveika reaguojant į neteisėto radioaktyviųjųPlačiau ►

RATA gavo kvietimą teikti paraišką dėl projekto finansavimo

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) gavo kvietimą teikti paraišką iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuoti projektą „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“. MaišiagalosPlačiau ►

Radioaktyviąsias atliekas Lietuvoje jau 15 metų tvarko Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

2001 m. liepos 20 d. įsteigta Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA). RATA veiklos tikslas – sutvarkyti jai perduotas radioaktyviąsias atliekas, užtikrinant branduolinę irPlačiau ►

Pratybos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje

Liepos 18 dieną Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje vyko RATA Maišiagalos saugyklos fizinę saugą užtikrinančių darbuotojų ir Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų stalo pratybos. Pratybų temaPlačiau ►

RATA lankėsi kerno saugykloje

Birželio 17 d. RATA atstovai aplankė kerno saugyklą Vievyje. Kerno saugykloje pristatoma geologijos medžiaga apie Žemės gelmes, geologijos mokslo laimėjimus. RATA yra atsakinga už giluminio atliekynoPlačiau ►

Įvyko Europos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrų susitikimas

Birželio 9-10 dienomis vyko Europos Radioaktyviųjų atliekų agentūrų susitikimas, kuriame dalyvavo RATA direktoriaus pareigas laikinai einanti Ineta Janušytė. Tai jau 61-asis susitikimas, kurį suorganizavo ItalijosPlačiau ►

RATA gavo licenciją eksploatuoti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą

Birželio 13 d. VATESI išdavė licenciją, kuri suteikia teisę RATA eksploatuoti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą. Išduodant licenciją buvo panaikinta licencija Nr. 2/2006 vykdyti uždarytos MaišiagalosPlačiau ►

Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovai lankėsi Maišiagalos saugykloje

Gegužės 17 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje apsilankė Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) atstovai. APVA Taršos mažinimo skyrius administruos Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektą, todėl josPlačiau ►

RATA atstovų vizitas į Radiacinės saugos centrą

Gegužės 12 d. įvyko RATA atstovų pažintinis vizitas į Radiacinės saugos centrą (RSC). Vizito metu RATA atstovai susitiko su RSC direktoriumi Albinu Mastausku ir skyrių vadovais.Plačiau ►

Konkursas Galutinio radioaktyviųjų atliekų apdorojimo kontrolės ir atliekynų skyriaus specialisto pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas RATA Galutinio radioaktyviųjų atliekų apdorojimo kontrolės ir atliekynų (GRAAKA) skyriaus specialisto pareigoms užimti. Prašome teikti prašymus dalyvauti konkurse ir gyvenimo aprašymus vyriausiajai specialistei NatalijaiPlačiau ►

Keičiasi RATA adresas

Keičiasi RATA adresas iš Lukšio g. 5, LT-08221, Vilnius į Verkių g. 36, LT-09109, Vilnius. Gegužės 2 dieną galime būti nepasiekiami fiksuotu telefonu ar el.Plačiau ►

Priimta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo ataskaita

Balandžio 18 d. monitoringą kontroliuojanti institucija – Aplinkos apsaugos agentūra priėmė Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2015 metų aplinkos monitoringo ataskaitą. Aplinkos apsaugos agentūra informavo, kad MaišiagalosPlačiau ►

Patvirtinta RATA veiklos strategija

Balandžio 12 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-123 patvirtinta RATA 2016-2020 metų veiklos strategija.  Plačiau ►

Latvijos gyventojai domėjosi Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimais

Kovo 30 d. RATA ir Ignalinos AE atstovai susitiko su Daugpilio rajono Latvijoje gyventojais dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimų. Susitikimas įvykoPlačiau ►

RATA paėmė sutvarkyti rastus radionuklidais užterštus daiktus

Kovo 31 d. RATA paėmė sutvarkyti rastą kartoninę dėžutę, kurioje aptikti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir radionuklidais Cs-137, Th-232, Ra-226 užteršti daiktai. Dėžutė aptikta Lietuvos Respublikos VidausPlačiau ►

Paskelbtas paslaugų pirkimas

Paskelbtas Ignalinos atominės elektrinės galutinio eksploatavimo nutraukimo plano analizės paslaugų pirkimas.Plačiau ►

Su artėjančiomis šv.Velykomis

Sveikiname su artėjančia atgimimo švente šv. Velykomis! Linkime Jums pavasarinio atgimimo širdyje, mintyse ir darbuose. Tegul Jus lydi sėkmė, laimė, tikėjimas ir pasitikėjimas savo jėgomisPlačiau ►

Patvirtinta RATA 2016 metų veiklos programa

Vasario 26 d. energetikos ministras Rokas Masiulis patvirtino RATA 2016 metų veiklos programą įsakymu Nr. 1-58.Plačiau ►

TATENA ekspertų misijos ataskaita

TATENA ekspertai įvertino Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos transformavimo į atliekyną galimybes ir pateikė ataskaitą. TATENA ekspertų misija vyko 2015 metų gruodžio 14-16 dienomis. MisijosPlačiau ►

RATA vadovybės pokyčiai

RATA direktorius Dainius Janėnas baigė eiti pareigas. Pagal Energetikos ministro 2016-02-09 įsakymą RATA direktorius Dainius Janėnas baigė eiti pareigas nuo 2016-02-09 d. Laikinai eiti RATA direktorėsPlačiau ►

Tarptautiniai inspektoriai patikrino Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą

Sausio 19 dieną inspektoriai iš TATENA ir Europos komisijos tikrino branduolinių medžiagų, esančių Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje, dokumentus. TATENA branduolinės saugos inspektorius Kostyantyn Gushchyn ir EuroposPlačiau ►

Patvirtinta Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa

2015 m. gruodžio 23 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1427 patvirtinta Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa parengta įgyvendinant Europos Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas,Plačiau ►

Sveikiname su šv.Kalėdomis ir Naujaisiais Metais!

Gražių ir jaukių šv. Kalėdų, laimingų ir prasmingų 2016 Naujųjų Metų! Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra Plačiau ►

Pasitarimas dėl giluminio atliekyno tyrimų programos

Gruodžio 17 d. RATA surengė susirinkimą dėl giluminio atliekyno, skirto panaudotam branduoliniam kurui ir ilgaamžėms atliekoms, įrengimo tyrimų programos aptarimo. Lietuvos energetikos instituto mokslininkai pristatė mokslinioPlačiau ►

TATENA ekspertų misija dėl bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos transformavimo į atliekyną galimybių įvertinimo

Įgyvendinant TATENA techninio bendradarbiavimo projekto LIT9011 planą, šių metų gruodžio 14-16 dienomis RATA surengė tarptautinių ekspertų misiją Ignalinos AE bitumuotų atliekų saugyklos pavertimo atliekynu galimybeiPlačiau ►

Kovos su branduolinių medžiagų kontrabanda veiksmų plano aptarimas

Gruodžio 14 d. įvyko Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės bendro kovos su branduolinių medžiagų kontrabanda veiksmų plano įgyvendinimo aptarimas. Šiame veiksmų plano aptarimePlačiau ►

Vilniaus universiteto fizikos studentai domėjosi RATA veikla

Lapkričio 27 d. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentai susipažino su radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir RATA veikla. Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubu būsimiesiems fizikams suorganizuotasPlačiau ►

RATA veikla domėjosi Kroatijos specialistės

Lapkričio 24 d. dvi Kroatijos Valstybinės radiologinės ir branduolinės saugos tarnybos atstovės susipažino su RATA veikla ir pasidalino patirtimi. Kroatijos Valstybinės radiologinės ir branduolinės saugos tarnybosPlačiau ►

Gruzijos delegacijos vizitas RATA

Lapkričio12 d. RATA lankėsi Gruzijos delegacija. Vizito metu svečiai apžiūrėjo Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir specialiąsias patalpas RATA biure. Gruzijos pareigūnų delegacija dalyvauja Lietuvoje vykstančiame tarptautiniamePlačiau ►

Čekijos patirtis tyrinėjant giluminio atliekyno įrengimo galimybes

Lapkričio 2-6 dienomis RATA direktorius Dainius Janėnas dalyvavo TATENA techniniame pasitarime apie giluminių atliekynų įrengimą. Pasitarimas vyko Čekijos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje Brno mieste. Renginio metuPlačiau ►

Lithuanian Ministry of Energy Delegation Visited RATA

Lithuanian Ministry of Energy delegation visited RATA on October 8. The delegation headed by Vice Minister Rokas Baliukovas visited RATA premises in Vilnius and Maišiagala radioactivePlačiau ►

2015 m. skelbimai

Kvietimas teikti pasiūlymus dalyvauti atrankoje iki 2015 m. rugsėjo 21 d., 16.00 val. Darbo pavadinimas: Giluminio atliekyno vietos parinkimo tyrimų programos ir atliekyno įrengimo planoPlačiau ►

Susirinkimas dėl Maišiagalos saugyklos likvidavimo projekto

Lapkričio 13 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi aplinkos ministerijos atstovai susipažinti su objektu, kurio likvidavimui skiriamas finansavimas iš ES Sanglaudos fondo. Į ES Sanglaudos fondoPlačiau ►

Pradėtas rengti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas

Informuojame, kad pradedamas rengti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos projekto strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) apimties nustatymo dokumentas. Programos rengimo organizatorius: VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra,Plačiau ►

Atliktas RATA išorinis priežiūros auditas

Rugsėjo 25 d. vyko RATA išorinis priežiūros auditas, kurio metu buvo tikrinama RATA aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos sistemos. Išorinį auditą atliko viešoji įstaiga LST Sert.Plačiau ►

Karininkai domėjosi Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizine sauga

Rugsėjo 24 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų karininkai. Lietuvos kariuomenė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu,Plačiau ►

RATA tikrino radioaktyviųjų atliekų pakuotes Ignalinos AE

Rugsėjo 17 d. RATA specialistai atliko Ignalinos AE sucementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų pakuočių kokybės auditą. Atliekų pakuočių auditas vyko Ignalinos AE Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriuje.Plačiau ►

Parengtas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos projektas

Įgyvendinant Europos Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema, nuostatas parengtas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtrosPlačiau ►

Sutvarkytas rastas konteineris su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu

Rugpjūčio 8 d. RATA specialistai sutvarkė Radviliškio rajone rastą konteinerį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu. Apie rastą konteinerį RATA informavo Radiacinės saugos centras. Metalinis cilindras, pažymėtas jonizuojančiosiosPlačiau ►

TATENA ekspertų vizitas

RATA su TATENA ekspertais aptarė bendradarbiavimo klausimus. Liepos 1-4 dienomis Lietuvoje lankėsi TATENA ekspertai Peter Ormai ir Kai Moeller, kurie yra atsakingi už TATENA teikiamą pagalbąPlačiau ►

RATA tikrino radioaktyviųjų atliekų pakuotes Ignalinos AE

Birželio 19 d. RATA tikrino ar Ignalinos AE pakuotės su labai mažo aktyvumo trumpaamžėmis radioaktyviosiomis atliekomis atitinka priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus. Įgyvendindama Radioaktyviųjų atliekųPlačiau ►

Sutvarkytas užterštas metalo laužas

Birželio 11 d. RATA specialistai sutvarkė radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą metalo laužą. Apie surastą užterštą radionuklidais metalo laužą RATA informavo Radiacinės sugos centras. Metalo laužas aptiktas Klaipėdoje,Plačiau ►

Aptarti atliekyno projekto nesklandumai

Gegužės 28 d. RATA iniciatyva Aplinkos ministerijoje buvo organizuotas susitikimas labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto (B19-2) įgyvendinimo nesklandumams aptarti. Susirinkime dalyvavo Aplinkos ministerijos,Plačiau ►

TATENA pareigūno vizitas dėl techninio bendradarbiavimo su RATA

Gegužės 27 d. RATA lankėsi TATENA Techninio bendradarbiavimo departamento Europos skyriaus padalinio vadovas Jing Zhang. RATA įgyvendina bendradarbiavimo su TATENA projektą LIT 9011 „Parama RATA rengiantisPlačiau ►

Atnaujinta RATA kokybės ir aplinkos vadybos sistema

Parengtas RATA kokybės ir aplinkos vadybos sistemos 4-asis leidimas. Šis leidimas paruoštas vykdant VATESI nurodymus ir rekomendacijas. Atnaujintoje kokybės ir aplinkos vadybos sistemoje sukurta nauja procedūraPlačiau ►

Veiksmų planas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos projektui parengti

Balandžio 24 d. paruoštas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos projekto rengimo veiksmų planas. Vadovaujantis šiuo veiksmų planu, atsakingos institucijos, įstaigos ir organizacijos paruoš ir pateiks informacijąPlačiau ►

RATA į AB Akmenės cementas pristatė radioaktyvų krovinį

Kovo 28 d. RATA iš Vokietijos pristatė radioaktyvų krovinį – uždarą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį į AB Akmenės cementas. RATA darbuotojai iš Frankfurto oro uosto paėmė irPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2013 metų aplinkos monitoringo ataskaita

RATA pateikė Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2013 metų aplinkos monitoringo ataskaitą suinteresuotoms institucijoms ir paskelbė savo internetinėje svetainėje. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo metinė ataskaitaPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos valstybinė radiologinės būklės stebėsena

Atlikta uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos valstybinė radiologinės būklės stebėsena. Valstybinę radiologinės būklės stebėseną atliko Radiacinės saugos centras. Tam tikslui centro darbuotojai 2013 metais Maišiagalos saugyklosPlačiau ►

Susitikime su JAV specialistais aptarti Maišiagalos saugyklos infrastruktūros atnaujinimo darbai

Vasario 7 dieną RATA viešėjo specialistai iš JAV Sandia nacionalinės laboratorijos prie Energetikos departamento (US DoE), kuris teikia pagalbą gerinant Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos infrastruktūrą. SusitikimoPlačiau ►

Pristatyti radionuklidų matavimo rezultatai

Sausio 10 d. pristatyti anglies C-14 ir chloro Cl-36 radionuklidų aktyvumų panaudotame grafite ir kitose kietose atliekose matavimų rezultatai. Vadovaujantis parengtomis anglies C-14 ir chloro Cl-36Plačiau ►

2014 m. skelbimai

Pakartotinis kvietimas teikti pasiūlymus dalyvauti atrankoje iki 2014 m. spalio 16 d. Darbo pavadinimas: Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos strateginis pasekmių vertinimas (SPAV). Kvietimas teikti pasiūlymusPlačiau ►

Radioaktyviųjų atliekų ir uždarųjų šaltinių tvarkymo darbai

Gruodžio mėnesį iš smulkiųjų darytojų surinktos ir sutvarkytos radioaktyviosios atliekos –  prietaisai su panaudotais uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kurių bendras svoris – 41,45 kg, tūrisPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą vertins tarptautiniai ekspertai

Lapkričio 26–28 dienomis Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ekspertai vertins galimybes išimti radioaktyviąsias atliekas iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir perkelti jas į Ignalinos AEPlačiau ►

Utenos kolegijos studentų ekskursija Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje

Lapkričio 13 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi Utenos kolegijos studentai. Studentams buvo suorganizuota ekskursija saugyklos teritorijoje – prie radioaktyviųjų atliekų kaupo RATA specialistai pademonstravo, kaipPlačiau ►

VATESI atliko specialųjį RATA patikrinimą

Spalio 24 d. VATESI inspektoriai atliko specialųjį RATA vadybos sistemos ir avarinės parengties patikrinimą. Patikrinimo metu VATESI inspektoriai peržiūrėjo RATA vadybos sistemos dokumentus, domėjosi Maišiagalos radioaktyviųjųPlačiau ►

Sutvarkyti S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome rasti prietaisai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

Spalio 10 d. RATA specialistai sutvarkė prietaisus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinais, kurie paimti iš VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo (Veiverių pl. 132, Kaunas).   PasakPlačiau ►

Atliktas RATA vadybos sistemų pakartotinis auditas

Rugsėjo 30 d. įvyko RATA Kokybės ir Aplinkos vadybos sistemų pakartotinis išorės auditas. Pakartotinio audito tikslas – patikrinti RATA vadybos sistemų rezultatyvumą ir įvertinti ar vadybosPlačiau ►

RATA specialistai tikrino radioaktyviųjų atliekų pakuotes Ignalinos AE

Rugsėjo 26–27 d. RATA specialistai atliko Ignalinos AE gaminamų radioaktyviųjų atliekų pakuočių kokybės auditą. Auditas atliktas Ignalinos AE Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, Dezaktyvavimo ir radioaktyviųjų atliekųPlačiau ►

Informacija apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymą regioniniame laikraštyje

Rugsėjo 26 d. Utenos žinių laikraštyje Nr. 107 (2420) publikuojamas straipsnis apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymą.  Plačiau ►

Paimti panaudoto radioaktyvaus grafito mėginiai

Rugpjūčio 29 d. RATA specialistai dalyvavo Ignalinos AE I-ojo bloko reaktoriaus panaudoto grafito mėginių paėmime. Panaudoto radioaktyvaus grafito mėginiai paimti tam, kad būtų išmatuoti sunkiai matuojamųPlačiau ►

Paviršinio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto aptarimas

Liepos 23 d. įvyko susirinkimas dėl mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno projekto (projektas B25-1). Susirinkimo metu aptartos projekto sąlygos: atliekų konteinerių techninėsPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje vyko apsaugos sustiprinimo treniruotės

Birželio 18-19 dienomis Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje vyko apsaugos sustiprinimo treniruotės, kurias vykdė Lietuvos kariuomenės Mechanizuotos pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojoPlačiau ►

Slovakijos savivaldybių atstovai domėjosi radioaktyviųjų atliekų tvarkymu Lietuvoje

Birželio 19 d. Lietuvoje lankėsi Slovakijos savivaldybių, esančių netoliese Jaslovske Bohunice branduolinės elektrinės, atstovų delegacija ir domėjosi radioaktyviųjų atliekų tvarkymu Lietuvoje. Vizito metu įvyko Slovakijos delegacijosPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje atliktas planinis patikrinimas

Birželio 17 d. Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūra Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje atliko planinį specifinį patikrinimą. Patikrinimo metu nustatyta, kad RATAPlačiau ►

Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos delegacija lankėsi RATA

Gegužės 28 d. Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos delegacija susipažino su RATA veikla, apžiūrėjo gamybines patalpas Vilniuje, lankėsi Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje. Svečių delegacija domėjosi, kaip RATAPlačiau ►

Nauji ES reikalavimai tvarkant radioaktyviąsias atliekas

RATA Radioaktyviųjų atliekų laidojimo skyriaus viršininkas dr. Stasys Motiejūnas perskaitė pranešimą “Nauji Europos Sąjungos reikalavimai, tvarkant branduolines atliekas“ Radiacinės saugos centre gegužės 27 d. įvykusiamePlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinę saugą padeda palaikyti JAV specialistai

Gegužės 20-21 dienomis Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje JAV specialistai tikrino saugyklos teritoriją juosiantį apsaugos požeminį kabelį. Vykdant JAV Energetikos departamento ir RATA projektą, į Lietuvą atvykoPlačiau ►

Vengrijos delegacija domėjosi radioaktyviųjų atliekų tvarkymu Lietuvoje

Gegužės 16 d. Lietuvoje lankėsi Vengrijos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros PURAM ir Vengrijos savivaldybių, kuriose yra radioaktyviųjų atliekų atliekynai, atstovų delegacija, kuri domėjosi radioaktyviųjų atliekųPlačiau ►

Patvirtinta RATA 2013 m. veiklos programa

Gegužės 10 d. energetikos ministras Jaroslav Neverovič patvirtino RATA 2013 m. veiklos programą įsakymu Nr. 1-93.Plačiau ►

TATENA tikrino techninio bendradarbiavimo projekto eigą

Gegužės 9 d. TATENA atstovai tikrino, kaip vykdomas techninio bendradarbiavimo projektas, skirtas RATA pasiruošimui eksploatuoti labai mažo aktyvumo bei mažo ir vidutinio aktyvumo paviršinius radioaktyviųjųPlačiau ►

Seminare aptarti mokslinių tyrimų plėtojimo klausimai

Kovo 6 d. RATA atstovai dalyvavo seminare Lietuvos energetikos institute (LEI),  kuriame buvo aptariami projekto Naujų valstybių narių prisijungimas glaudžiam bendradarbiavimui EURATOM moksliniuose tyrimuose (NEWLANCER) Plačiau ►

Susirinkimas dėl Tarybos Direktyvos 2011/70/EURATOMAS reikalavimų įgyvendinimo

Vasario 19 d. įvyko darbo grupės susirinkimas dėl Tarybos direktyvos reikalavimų įgyvendinimo. Šia direktyva nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymoPlačiau ►

Sutvarkytas užterštas metalo laužas

Vasario 20 d. RATA specialistai sutvarkė radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą metalo laužą. Informaciją apie užterštą metalo laužą, esantį Klaipėdoje, UAB „Martas ir partneriai“ teritorijoje, RATA gavo išPlačiau ►

Sutvarkyti rasti prietaisai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

Vasario 7 d. RATA specialistai sutvarkė prietaisus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinais, kurie paimti iš surenkančios nebenaudojamą buitinę techniką įmonės UAB „EMP recycling“ (Galinės km., VilniausPlačiau ►

2013 m. skelbimai

Kvietimas teikti pasiūlymus dalyvauti atrankoje pratęsiamas iki 2013 m. rugsėjo 16 d. Darbo pavadinimas: Sucementuotų radioaktyviųjų atliekų matricos ilgaamžiškumo bandymai. Kvietimas teikti pasiūlymus dalyvauti atrankoje ikiPlačiau ►

Įvyko įšorinis priežiūros auditas

Gruodžio 7 d. įvyko išorinis priežiūros auditas, kurio metu buvo tikrinama ar RATA dirba pagal ISO standartų reikalavimus. Išorinį auditą atliko viešoji įstaiga LST Sert. NepriklausomiPlačiau ►

Sutvarkyti prietaisai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

Lapkričio 20 d. RATA specialistai sutvarkė rastus prietaisus su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinais. Informaciją apie aptiktus paliktus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius RATA gavo iš Radiacinės saugos centro. Prietaisai,Plačiau ►

Tarptautiniai ekspertai vertins Lietuvos pasirengimą dėti radioaktyviąsias atliekas į paviršinį atliekyną

Lapkričio 13 d. atvyksta Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ekspertai, kurie tikrins ir vertins, kaip Lietuva rengiasi dėti trumpaamžes mažai ir vidutiniškai radioaktyvias atliekas įPlačiau ►

Pasenusio onkologinių ligų gydymo aparato dalis sutvarkyta kaip radioaktyvioji atlieka

Rugsėjo 11 d. RATA specialistai paėmė ir sutvarkė didelio aktyvumo uždarąjį jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltinį iš Klaipėdos universitetinės ligoninės. Minėtas jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltinis buvo nebenaudojamo telegama terapijosPlačiau ►

Pasitarimas dėl labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuočių aprašų

Rugsėjo 5 dieną RATA specialistai dalyvavo susirinkime Ignalinos atominėje elektrinėje, kuriame buvo aptarti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuočių aprašų projektai skirti trumpaamžių labai mažoPlačiau ►

Parengtas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos projektas

RATA parengė ir pateikė Energetikos ministerijai atnaujintos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos projektą. Šioje strategijoje numatyta, kaip bus įgyvendinami Tarybos Direktyvos 2011/70/EURATOMAS reikalavimai. Strategijos projektą apsvarstė irPlačiau ►

Ispanijos kompanijos domisi Lietuvos atominės energetikos sektoriumi

Liepos 26 d. įvyko RATA susitikimas su Ispanijos kompanijų Grupo Dominguis ir  Lainsa vadovais. Šios kompanijos vykdo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, dezaktyvavimo, atominių elektrinių išmontavimo projektusPlačiau ►

Sutvarkyti įtartini konteineriai

Liepos 20 d. RATA specialistai sutvarkė 5 rastus konteinerius, pažymėtus įspėjamaisiais  jonizuojančiosios spinduliuotės ženklais. Apie rastus konteinerius RATA informavo Radiacinės saugos centras. Konteineriai rasti Lietuvos agrariniųPlačiau ►

Įvyko Europos šalių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agnentūrų atstovų susirinkimas

RATA direktorius Dainius Janėnas birželio 12-13 d. dalyvavo Europos šalių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrų atstovų 53-iajame susirinkime. Susirinkimą organizavo Šveicarijos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra NAGRA Brienze.Plačiau ►

Susirinkimas dėl strategijos atnaujinimo ir branduolinių atliekų direktyvos reikalavimų įgyvendinimo

Gegužės 22 d. įvyko susirinkimas, skirtas pasirengti atnaujinti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją  ir įgyvendinti Tarybos direktyvos dėl branduolinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Pasirengiant Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas, kuriaPlačiau ►

Sutvarkyti 2 dūmų jutikliai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

Gegužės 22 d. RATA specialistai sutvarkė 2 dūmų jutiklius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Apie rastus dūmų jutiklius RATA informavo Radiacinis saugos centras. Rastieji dūmų jutikliai buvoPlačiau ►

Sutvarkytas karinio lėktuvo laikrodis su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu

Balandžio 30 d. RATA specialistai sutvarkė Vilniaus oro uosto užkardoje saugomą karinio lėktuvo laikrodį su jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltiniu. Apie sulaikytą laikrodį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu RATAPlačiau ►

Susirinkimas dėl kovos su branduoline kontrabanda

Balandžio 26 d. RATA direktoriaus pavaduotojas Algirdas Vaidotas dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos organizuotame JAV paramos kovoje su branduoline kontrabanda iniciatyvos (NSOI) atstovų ir Lietuvos institucijųPlačiau ►

Atliktas išorinis priežiūros auditas

Balandžio 11 d. įvyko išorinis priežiūros auditas dėl RATA veiklos atitikties integruotų kokybės vadybos sistemų ISO 9001:2008 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų ISO 14001:2005 reikalavimams. IšorinįPlačiau ►

Sutvarkytas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, rastas Panevėžio rajone

Kovo 26 d. RATA specialistai sutvarkė Panevėžio rajone rastą prietaisą su jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltiniu. Apie aptiktą paliktą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį RATA gavo informaciją iš Radiacinės saugosPlačiau ►

Tarptautinių ekspertų išvados dėl branduolinio kuro laidojimo galimybių Lietuvoje

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai įvertino Lietuvos panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo galimybių tyrimų programą ir parengė ataskaitą su išvadomisPlačiau ►

Uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos būklės stebėsenos rezultatai

Radiacinės saugos centras pateikė uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos radiologinės būklės 2011 metų stebėsenos rezultatus ir jų vertinimą. Radiacinės saugos centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugosPlačiau ►

Pakeistas RATA buveinės adresas

Naujas RATA buveinės adresas – P. Lukšio g. 5, LT-08221 Vilnius. LR energetikos ministro vasario 28 d. įsakymu Nr. 1-39 RATA buveinė buvusi Algirdo g. 31, LT-03219Plačiau ►

Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės inspekcija

Sausio 31 d. RATA atlikta branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės inspekcija. Inspekciją vykdė Europos Komisijos Energetikos generalinio direktorato inspektorė Vitalija Šegždaitė, Tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriusPlačiau ►

Radioaktyviųjų atliekų konteinerių, gaminamų Prancūzijoje, pristatymas

Sausio 27 d. Vilniuje prancūzų kompanijų AREVA ir SOGEFIBRE atstovai pristatė radioaktyviųjų atliekų konteinerius, gaminamus iš betono ir metalo plaušo,  skirtus paviršiniam atliekynui. Prancūzų atstovai pristatėPlačiau ►

Aptarti radioaktyviųjų atliekų pakuočių kokybės tikrinimo klausimai

Sausio 26 d. Vilniuje įvyko susirinkimas dėl radioaktyviųjų atliekų pakuočių priimtinumo dėti į paviršinį atliekyną tikrinimo. Vykdant paviršinio atliekyno įrengimo projektą (B25 projektas) suorganizuotas susirinkimas, kuriamePlačiau ►

RATA atstovai dalyvavo švietimo projekte „Sveika Europa – laiminga Europa“

Sausio 23 d. Širvintų progimnazijoje „Atžalynas“ vyko tarptautinio projekto „Sveika Europa – laiminga Europa“ renginys, kuriame RATA atstovai pristatė informaciją apie radioaktyviųjų atliekų rūšis irPlačiau ►

2012 m. skelbimai

Kvietimas teikti pasiūlymus dalyvauti atrankoje iki 2012 m. rugsėjo 13 d. Darbo pavadinimas: Tyrimų programa, skirta panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų dėjimo įPlačiau ►

Panaudoto branduolinio kuro laidojimo galimybes vertins tarptautiniai ekspertai

Gruodžio 19 – 21 dienomis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai vertins Lietuvos panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo galimybių geologinių tyrimųPlačiau ►

Įvyko Tarptautinės atominės energijos agentūros ekspertų misija dėl panaudoto branduolinio kuro laidojimo galimybių

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai vertino panaudoto branduolinio kuro laidojimo galimybes Lietuvoje gruodžio 19-21 dienomis. Jie peržiūrėjo Ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo žemės sluoksniuose geologiniųPlačiau ►

Konferencija apie požeminį radioaktyviųjų atliekų laidojimą

Gruodžio 5 d. 15 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks konferencija „Požeminis radioaktyviųjų atliekų laidojimas Lietuvoje: galimybių studijos ir perspektyvos“. RATA Radioaktyviųjų atliekųPlačiau ►

Įvyko Tarptautinės atominės energijos agentūros ekspertų misija

Lapkričio 22-24 dienomis Vilniuje dirbo tarptautiniai ekspertai, kurie vertino Lietuvos trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekynų projektus. RATA inicijuotos Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertų misijos metu buvoPlačiau ►

Tarptautiniai ekspertai vertins branduolinių atliekų galutinio sutvarkymo projektus

Lapkričio 22 d. Vilniuje darbą pradeda Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) nepriklausomų ekspertų grupė, kuri įvertins trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekynų projektų techninius bei saugos aspektus.Plačiau ►

Gauta įranga radioaktyviųjų atliekų pakuotėms tirti

RATA iš Tarptautinės atominės agentūros (TATENA) gavo įrangą, skirtą radioaktyviųjų atliekų pakuotėms tirti. Ši įranga gauta pagal TATENA techninį projektą LIT 3003 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, įskaitantPlačiau ►

Sutvarkyti įtartini objektai, pažymėti radioaktyvumo ženklais

RATA specialistai sutvarkė rastus 3 objektus, pažymėtus įspėjamaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės ženklais. Lapkričio 3 d. RATA gavo informaciją iš Radiacinės saugos centro apie rastus 3 objektus, pažymėtusPlačiau ►

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi JAV vyriausybės ryšių atstovė Vikki Cooper ir Aquila Inc (Company of MELE Associates) atstovas Yakov Shadevich

Rugsėjo 28 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi JAV vyriausybės ryšių atstovė Vikki Cooper ir Aquila Inc (Company of MELE Associates) atstovas Yakov Shadevich irPlačiau ►

RATA specialistai dalyvavo avarinės parengties pratybose

2011 m. rugpjūčio 12 d. RATA specialistai kartu su savivaldybės civilinės saugos specialistais, ugniagesiais gelbėtojais, policininkais, greitosios medicinos pagalbos darbuotojais, karo medicinos tarnyba, greitojo reagavimoPlačiau ►

RATA mini dešimties metų sukaktį

Liepos 20 d. sukanka 10-metų, kai įsteigta RATA. Sveikiname RATA kolektyvą šios sukakties proga ir dėkojame už atliktus darbus. Administracija   Plačiau ►

Sutvarkyti nelegalūs jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai

2011 metų liepos 13 d. Radiacinės saugos centras raštu informavo VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą (RATA), kad Vilniuje, Vienuolio g., surasta 14 nelegalių prietaisų (dūmųPlačiau ►

Energetikos ministras Arvydas Sekmokas patvirtino atnaujintą RATA 2011 m. veiklos programos versiją

Birželio 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras Arvydas Sekmokas įsakymu Nr. 1-168 patvirtino atnaujintą RATA 2011 m. veiklos programos versiją, papildytą VĮ Ignalinos AE eksploatavimoPlačiau ►

RATA lankėsi Vengrijos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros PURAM atstovai

2011 m. birželio 28 d. RATA lankėsi Vengrijos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros PURAM atstovai kartu su savivaldybių merais, kurių teritorijose yra įrengti radioaktyviųjų atliekų atliekynai.Plačiau ►

Agentūroje lankėsi Švedijos radiacinės saugos inspekcijos ekspertai

Birželio 8 d. Agentūroje lankėsi Švedijos radiacinės saugos inspekcijos ekspertai Curt Bergman, Per Bysted, Tor Stenberg ir Jan Nistad įvertinti kaip įgyvendinami pagal Lietuvos -Plačiau ►