sausio 26, 2012
Sausio 26 d. Vilniuje įvyko susirinkimas dėl radioaktyviųjų atliekų pakuočių priimtinumo dėti į paviršinį atliekyną tikrinimo.

Vykdant paviršinio atliekyno įrengimo projektą (B25 projektas) suorganizuotas susirinkimas, kuriame aptarti radioaktyviųjų atliekų pakuočių priimtinumo tikrinimo klausimai. Atliekų pakuočių parametrai turi atitikti Bendrųjų radioaktyviųjų atliekų priimtinumo laidoti paviršiniame kapinyne reikalavimus, todėl turi būti nustatyta pakuočių tikrinimo procedūra priimtinumui įvertinti. Susirinkimo metu buvo apžvelgti šiuo metu atliekami cementuotų pakuočių tikrinimo darbai ir pasiūlyta preliminari tikrinimo tvarka, kuri butų naudojama priimant pakuotes į atliekyną.

Susirinkime dalyvavo RATA, VATESI, Ignalinos AE ir projekto B25 rangovų (AREVA, ANDRA, Lietuvos energetikos institutas, UAB „Specialus montažas“) atstovai.