gegužės 28, 2014

Gegužės 28 d. RATA iniciatyva Aplinkos ministerijoje buvo organizuotas susitikimas labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto (B19-2) įgyvendinimo nesklandumams aptarti.

Susirinkime dalyvavo Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, VATESI, Centrinės projektų valdymo agentūros, Ignalinos atominės elektrinės ir RATA atstovai.
Susitikimo metu RATA išreiškė susirūpinimą, kad Ignalinos atominė elektrinė planuoja suderinto ir patvirtinto atliekyno projekto pakeitimą, įrengiant lietaus kanalizacijos siurblinę. Toks projekto keitimas pažeidžia Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 5 punkto reikalavimus, kuris nurodo, kad radioaktyviųjų atliekų atliekynų sauga, juos uždarius, būtų garantuojama, naudojant pasyviąsias saugos priemones. Be to, papildomi parengto projekto keitimai neišvengiamai padidintų projekto įgyvendinimo sąnaudas, o atliekynas būtų pradėtas eksploatuoti gerokai vėliau.
Išklausius Ignalinos AE atstovų argumentus ir kitų susitikimo dalyvių nuomones, buvo padaryta vieninga išvada, kad lietaus kanalizacijos siurblinės įrengimas yra nepagrįstas ir jo turi būti atsisakyta.