gegužės 18, 2016

Gegužės 17 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje apsilankė Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) atstovai.

APVA Taršos mažinimo skyrius administruos Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektą, todėl jos atstovai atvyko išsamiau susipažinti su projekto objektu. Svečiai apžiūrėjo saugyklos teritoriją, susipažino su aplinkos monitoringo ir fizinės apsaugos sistema. RATA atstovai papasakojo apie Maišiagalos saugyklos istoriją, saugykloje sudėtas radioaktyviąsias atliekas.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektas įtrauktas į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir laikytinas valstybinės reikšmės projektu. Projekto tikslas – nutraukti Maišiagalos saugyklos eksploatavimą, užtikrinant aukšto lygio radiacinę, branduolinę saugą ir aplinkos apsaugą tvarkant radioaktyviąsias atliekas. Projektas turi būti įgyvendintas iki 2023 metų pabaigos.

Nuotraukoje – APVA Taršos mažinimo skyriaus atstovai apžiūri saugyklos aplinkos monitoringo įrenginius.

DSC_0006