PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1-164

VALSTYBĖS ĮMONĖS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS ĮSTATAI