2018 metų tarpinis (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų tarpinis (9 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų tarpinis (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų tarpinis (3 mėnesių) finansinių ataskatų rinkinys

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų tarpinis (9 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų tarpinis (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų tarpinis (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. tarpinis (9 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. tarpinis (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2014 m. nepriklausomo auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų

2014 m. patvirtintas finanasinių ataskaitų rinkinys

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. 9 mėnesių finansinė ataskaita

2014 m. I pusmečio finansinė ataskaita

2014 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2013 m. nepriklausomo auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų

2013 m. patvirtintas finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. 9 mėnesių finansinė ataskaita

2013 m. I pusmečio (6 mėnesių) finansinė ataskaita

2013 m. I ketvirčio tarpinė finansinė ataskaita

2012 m. nepriklausomo auditoriaus išvada

2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. 9 mėnesių finansinė ataskaita

2012 m. I pusmečio finansinė ataskaita

2012 m. I ketvirčio tarpinė finansinė ataskaita