RATA įsteigta vykdant Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimą Nr. 1487, kuriuo Ūkio ministerijai buvo pavesta įkurti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą. 2001 m. gegužės 16 d. buvo patvirtinti agentūros įstatai. Paskutinį kartą agentūros įstatai atnaujinti 2016 m. gegužės 18 d., įsakymu Nr. 1-164. Įmonių rejestro įstatymo nustatyta tvarka įmonė įregistruota Ūkio ministerijoje 2001 m. liepos 20 d.

Įmonės valdymo organai yra savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas – direktorius.

Kadangi radioaktyviųjų atliekų tvarkymas yra tiesiogiai susijęs su branduoline ir radiacine sauga, RATA savo veiklą gali vykdyti tik gavusi atitinkamų valstybės institucijų išduotas licencijas, leidimus, kitus dokumentus.

Licencija_Eksploatuoti_Maisiagala_INTERNETUI

RSC_tvarkyti atliekas

VATESI licencija_nauja

capture