birželio 8, 2011

Birželio 8 d. Agentūroje lankėsi Švedijos radiacinės saugos inspekcijos ekspertai Curt Bergman, Per Bysted, Tor Stenberg ir Jan Nistad įvertinti kaip įgyvendinami pagal Lietuvos – Švedijos bendradarbiavimo programą branduolinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų srityje 2000-2006 metais inicijuoti projektai