kovo 26, 2012

Kovo 26 d. RATA specialistai sutvarkė Panevėžio rajone rastą prietaisą su jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltiniu.

Apie aptiktą paliktą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį RATA gavo informaciją iš Radiacinės saugos centro. Prietaisas su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu rastas Panevėžio rajone miške. RATA specialistai, nuvykę į vietą nustatė, kad rastas prietaisas yra lygio matuoklio dalis – gama relė E-1M, turinti radionuklidą cezį (137Cs), kurio aktyvumas gali siekti iki 2×1011 Bq. Dozės galia šalia rasto prietaiso viršijo gamtinį foną dešimtis kartų. Rasto prietaiso jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio apsauga – švinas. Prietaiso matmenys – 290x335x440 mm, svoris – 143 kg.

RATA specialistai, vadovaudamiesi Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklėmis, paėmė ir sutvarkė minėtą radinį, kaip radioaktyviąją atlieką. Jis bus išvežtas saugoti į Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų saugyklą.

Rasto jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio tvarkymo darbų vaizdus galite pažiūrėti nuotraukų galerijoje.