Viešai pristatyta planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Viešai pristatyta planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Lapkričio 13 d. Širvintų rajono savivaldybėje įvyko viešas susirinkimas planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitai pristatyti. Šios planuojamosPlačiau ►
Sovietinė radioaktyvių atliekų saugykla bus likviduojama moderniausiomis technologijomis

Sovietinė radioaktyvių atliekų saugykla bus likviduojama moderniausiomis technologijomis

Lietuvos energetikos specialistai ruošiasi itin svarbiam žingsniui – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimui. Atliekant šį sudėtingą uždavinį bus pasitelkta ne tik įvairių šalių specialistųPlačiau ►
No thumbnail available

Dauguma lietuvių žino, jog šalyje esama radioaktyviųjų atliekų, tačiau nesijaučia apie tai informuoti

Lietuvos gyventojams trūksta informacijos apie radioaktyviąsias atliekas. Kaip parodė „Spinter tyrimų“ apklausa, tik kas penktas yra gerai informuotas apie tokias atliekas, nors 84 proc. gyventojųPlačiau ►