RATA tikrino atliekų pakuočių dokumentus Ignalinos AE

RATA tikrino atliekų pakuočių dokumentus Ignalinos AE

Spalio 19-21d. RATA atliko dokumentinę radioaktyviųjų atliekų  pakuočių patikrą Ignalinos AE. Buvo tikrinami labai mažai, mažai ir vidutiniškai aktyvių trumpaamžių apdorotų radioaktyviųjų atliekų pakuočių gamybai naudojamųPlačiau ►
RATA darbuotojai sutvarkė rastą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį

RATA darbuotojai sutvarkė rastą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį

Spalio 13 d. RATA darbuotojai sutvarkė jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį, kuris rastas UAB Agrogas priklausančioje senų kombainų aikštelėje ardomame kombaine Panevėžio rajone. Apie radioaktyvų radinį RATA informavoPlačiau ►
RATA tikrino radioaktyviųjų atliekų pakuotes Ignalinos AE

RATA tikrino radioaktyviųjų atliekų pakuotes Ignalinos AE

Rugsėjo 28-30 dienomis RATA specialistai atliko Ignalinos AE skystųjų radioaktyviųjų atliekų pakuočių kokybės auditą. Auditas vyko Ignalinos AE Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriuje atliekų cementavimo įrenginyje.Plačiau ►